Kolebka kosmonautyki

  1. Muzeum
  2. Park
  3. Dom
  4. Skwer Mira
  5. Szarik
  6. Jezioro
  7. Kałuski Bór

Muzeum
Zwiedzanie tego obiektu jest obowiązkowym punktem programów wielu wycieczek objazdowych.

Park
Obsadzona drzewami alejka (…) prosto do środka parku, gdzie stoi trójkątny betonowy obelisk.

Dom
(…) dom, w którym „Ojciec kosmonautyki” mieszkał i pracował od 1904 roku.

Skwer Mira
(…) kompozycja przedstawiająca zapatrzonego w niebo uczonego.
Z tyłu ustawiona jest zaś stalowa makieta gotowej do startu rakiety.

Szarik
(…) wizerunek został wyryty na (…) blokach różowego granitu.
Ten, który jako pierwszy oglądał z przestrzeni kosmicznej naszą błękitną planetę, spogląda sobie teraz na drugi brzeg oraz płynącą w dole rzekę.

Jezioro
Jezioro jest tak naprawdę sztucznym zbiornikiem na niewielkiej rzeczce.

Kałuski Bór
<Na drugim brzegu widać> Bór Kałuski, w którym ponad 100 lat temu Konstanty Edwardowicz przechadzając się pośród sosen obmyślał swoje idee.