Park Kultury i Otdycha

  1. Park Kultury i Ótdycha:
  2. W dzień
  3. Wieczorem
  4. Z rana

 

  1. Świątynie:
  2. Po zmierzchu
  3. Pakrowskij chram
  4. Cerkiew Żon-Miranosic
  5. Cerkiew Uspienska
  6. Sobór Świętego Jerzego
W dzień
(…) kto jest tu po raz pierwszy, na pewno zachwyci się przepięknym widokiem na ciągnącą się po horyzont dolinę.

Wieczorem
Teraz (…) słońce niczym gigantyczny boczny reflektor o małej mocy delikatnie oświetla cały obszar parku.

Z rana
O świcie cała dolina wypełniona jest gęstym obłokiem porannej mgły.

Po zmierzchu
(…) tu i tam widać czarne sylwetki stylowych wież i wieżyczek wyrastających z dachów okolicznych cerkwi.

Pakrowskij chram
Oprócz wystających z dachu wieżyczek, w środkowej części bardzo mocno wyróżniają się dwa detale architektoniczne.
Nad gzymsem u góry ułożonych jest w rzędzie pięć wypukłych półkolistych łuków (…).

Cerkiew Żon-Miranosic
Widoczna tutaj (…) dzwonnica, która przypomina ustawioną do startu rakietę,
została dobudowana dokładnie 200 lat temu.

Cerkiew Uspienska
(…) na pięciu ośmiokątnych graniastosłupach umieszczone są niewielkie cebulaste kopuły zwieńczone prawosławnymi krzyżami.
W ubiegłym wieku świątynia ta podzieliła los wielu innych.

Sobór Świętego Jerzego
(…) niepowtarzalnego charakteru tej budowli nadaje niepozorna środkowa część, która przypomina szeroki zakryty taras.