Nad wodą

  1. Jezioro Kaban
  2. Na drugim brzegu
  3. Park Tysiąclecia
  4. Kul Galí
  5. Meczet Zakabanny
  6. Rotunda
  7. Galera Twer
  8. Ulica Petersburska
  9. Plac Tukaja

Jezioro Kaban
Na bliższym końcu jeziora (…) widać Uniwersytet Kazański (…)

Na drugim brzegu
Po zdobyciu Kazania w 1552 roku to właśnie tam przesiedlono Tatarów i od tego miejsca rozpoczęto odbudowę miasta.
Teraz to jedna z najładniejszych dzielnic Kazania.

Park Tysiąclecia
Taki układ symbolizuje znaczącą rolę, jaką na przestrzeni wieków odgrywało to miasto w kontaktach między wschodnią i zachodnią cywilizacją.

Kul Galí
Kul Galí (…) był jak na swoje czasy niezwykle wykształconym człowiekiem.

Meczet Zakabanny
Na uwagę zasługuje przede wszystkim stosunkowo wysoki pojedynczy minaret.

Rotunda
(…) zaczyna się tu słynny kazański deptak (…)

Galera Twer
(…) galera rzeczna „Twer” (…) zbudowana dwa i pół wieku temu w mieście o tej samej nazwie.

Ulica Petersburska
(…) jeden z najwyższych hoteli w mieście, który (…) można zobaczyć (…) na niejednej kazańskiej pocztówce.

Kompozycja ta symbolizuje jeden z petersburskich kanałów, o czym dodatkowo świadczą (…) obiekty przypominające przerzucone przez rzeczkę niewielkie mosty.

Uroku, zwłaszcza nocą, dodają dwa rzędy niskich latarni ciągnących się wzdłuż wyimaginowanych brzegów.

Plac Tukaja
(…) biust Lwa Gumilowa, wielkiego rosyjskiego uczonego rodem z Petersburga.