Tutaj zaczyna się Rosja

 1. Plac Pabiedy
 2. Kniaginia Olga
 3. Nabrzeże
 4. Potwory rzeczne
 5. Dwie siostry
 6. Most Tróickij
 7. Most Olgiński
 8. Dendropark
 9. Most im. 50-lecia Października
 10. Pakrówskaja Basznia
 11. T-34-85
Plac Pabiedy
Na samym środku ronda wznosi się wysoka granitowa kolumna, na której zagnieździł się dwugłowy orzeł.
W sumie tablic tych jest szesnaście, a oglądając je w odpowiedniej kolejności można prześledzić najważniejsze wydarzenia wojenne z dziejów miasta.

Kniaginia Olga
Chociaż w Polsce mało kto o niej słyszał, większość Rosjan kojarzy ją ze szkolnych lekcji historii, zaś wśród mieszkańców Pskowa nie ma chyba nikogo, kto by jej nie znał.
(…) Wielka Księżna Olga Kijowska i jej wnuk Władimir, który trzyma na wysokości piersi tabliczkę z wizerunkiem Chrystusa Zbawiciela.

Nabrzeże
Wykorzystanie nowej konstrukcji znacznie usprawniło przeładunek towarów, zaś samo nabrzeże (…) stało się jednym z ulubionych miejsc spacerowych pskowian.
Obecnie miejsce to wygląda na niedawno odnowione i przypomina dwupoziomowy taras obsadzony w górnej części drzewami.

Potwory rzeczne
Według <kroniki>, w roku 7090 od stworzenia świata (…) z rzeki w okolicach Pskowa zaczęły wychodzić <stwory>, które napędziły miejscowym dużo strachu, a niektórych być może nawet trochę pokąsały.

Dwie siostry
(…) bardzo często, razem lub osobno, stanowią (…) obiekty pierwszego planu najładniejszych fotografii wykonanych w Pskowie.
Na końcu cypla przy samym ujściu wznosi się stosunkowo niska i dość gruba wieża.

Widok z mostu Troickiego
Uroku temu wszystkiemu dodają niziutkie parkowe latarnie, przypominające powtykane w ziemię żarzące się zapałki, (…)

Widok z mostu Olgińskiego
Ich białe ściany niczym księżyc w pełni odbijają padające na nie światło reflektorów, co z daleka wygląda, jakby same z siebie emanowały blaskiem.
Tutaj zaczyna się Rosja!

Dendropark
(…) ciemną powierzchnię <Kaczego Stawu> rozświetlają rozmazane światła ulicznych latarni, (…)

Most im. 50-lecia Października
Patrząc z tej odległości (…), człowiek uświadamia sobie, jakie to ogromne budowle.

Pakrówskaja Basznia
Pakrówskaja Basznia jest jedną z najgrubszych tego typu budowli w Europie.
(…) w 1581 roku wzięła „aktywny” udział w obronie miasta przed atakiem wojsk polskiego króla Stefana Batorego.

T-34-85
Umieszczony tu legendarny T-34 symbolizuje natarcie nie do powstrzymania, (…)