Braterstwo narodów

  1. Drewniane domy
  2. Ulica Katedralna
  3. Oleg Riazański
  4. Kreml
  5. Plac Lenina
  6. Ulica Pierwszomajowa
  7. Plac Pabiedy
  8. Polska dywizja
Drewniane domy
(…) jednopiętrowy budynek wykonany w całości z drewna (…) Wybudowany na przełomie XIX i XX wieku stanowi obecnie całkiem dobrze zachowany przykład rosyjskiej architektury drewnianej tegoż okresu.

Ulica Katedralna

<Widoczny w oddali> zespół budynków na terytorium dawnego kremla.


Oleg Riazański
Na środku (…) stoi pomnik przedstawiający jeźdźca siedzącego na wolno idącym koniu.

Kreml
(…) pomarańczowo-żółta wieża przyozdobiona białymi kolumnami i zwieńczona błyszczącą się w słońcu wielką iglicą.

Plac Lenina
(…) na rozejściu głównych ulic, stoi widoczny z daleka wznoszący się ku niebu pámiatnik Léninu.

Ulica Pierwszomajowa

Prosta, szeroka, sześciopasmowa i jednojezdniowa, o długości około dwóch kilometrów.


Plac Pabiedy
(…) wieczny ogień (…) nieprzerwanie płonie ku czci poległych w walce za ojczyznę.

Polska dywizja
(…) Pierwsza Polska Dywizja im. Tadeusza Kościuszki, (…)