Dawny i obecny Symbirsk

  1. Hotel Wieniec
  2. Memoriał Lenina
  3. Uniwersytet I. Uljanowa
  4. Widok na Wołgę
  5. Bogdan Chitrawó
  6. Popiersie I. Uljanowa
  7. Widok na Wołgę
  8. Wieczny ogień
  9. Bukwa Ё
  10. Plac Katedralny
Hotel Wieniec
(…) w <tym> 22-piętrowym budynku (…) mieści się hotel Wieniec.

Memoriał Lenina
Uljanowski Memoriał otwarty został 16 kwietnia 1970 roku.

Uniwersytet I. Uljanowa
Uniwersytet Pedagogiczny im. Ilji Uljanowa.

Widok na Wołgę
Na pierwszym planie odremontowana górna część parku Drużby Narodów.
W tym miejscu Wołga ma 4 kilometry szerokości.

Bogdan Chitrawó
(…) w 1648 roku Bogdan Chitrawó założył drewnianą twierdzę, mającą za zadanie bronić granicy przed najazdami koczowników zamieszkujących południowe stepy.
Obok siedzącego na koniu założyciela stoi osadnik trzymający w prawej ręce wysoki drzewiec z zawieszonym na górze mandylionem (…).

Popiersie I. Uljanowa
Popiersie wybitnego pedagoga Ilji Uljanowa.

Widok na Wołgę
W tym miejscu rzeka jest najwęższa w promieniu co najmniej 60 kilometrów i ma jedynie trzy kilometry szerokości.
(…) w dół opadającego ku Wołdze stoku, ciągnie się rząd niebieskich słupów (…) wyciągu krzesełkowego. Dalej widać, jak ten olbrzymi akwen rozlewa się aż po horyzont.

Wieczny ogień
(…), wewnątrz odlanej z brązu pięcioramiennej gwiazdy, płonie wieczny ogień (…).


Bukwa Ё
Z przodu (…) wygrawerowana jest wielkich rozmiarów mała litera „e” z dwiema kropkami u góry, czyli „ё”.

Plac Katedralny
Znajdujący się tutaj drewniany kreml, zwany też Synbirską Twierdzą, miał najprawdopodobniej kształt prostokąta o wymiarach 80×100 sążni (…).
Nie wiadomo (…) dokładnie, jak on naprawdę wyglądał. Pewne jest jednak, że ze wzgórza rozciągał się rozległy widok na Wołgę (…).

Foto 1, Foto 2: Zarząd obwodu uljanowskiego
Foto 3: Pomnik Wodza Rewolucji