Nad Wołgą

  1. Mozaika
  2. Spalony dom
  3. Dwa mosty
  4. Betonowy spusk
  5. Nabrzeże
  6. Barka pod mostem
  7. Dacze
  8. Stok narciarski
  9. Widok na mały most
Mozaika
(…) stary szpital pogotowia ratunkowego.

Spalony dom
Chociaż zabytek już spłonął, została jeszcze działka z widokiem na Wołgę.

Dwa mosty
Pierwszy to ponad stuletnia konstrukcja o długości 2 kilometrów. Powstawała w latach 1913-1916 za ostatniego cara Mikołaja II z dynastii Romanowów.
Budowę tej bez mała 6-kilometrowej długości przeprawy rozpoczęto w 1986 roku (…)
Tuż za mostem widać niewielką podłużną i porośniętą drzewami wysepkę (…)

Betonowy spusk
(…) na przestrzeni lat została ona solidnie podmyta, aż w końcu miejscami się pozapadała.

Nabrzeże
Widoczne od strony rzeki nabrzeże wygląda jak wyrastająca z wody ściana o kilkumetrowej wysokości.

Barka pod mostem
Aczkolwiek (…) manewr <przepłynięcia pod mostem> wydaje się dość banalny, odnośnie tej „rutynowej” procedury istnieje cały szereg przepisów i obwarowań.

Dacze
Trochę zapuszczone, ale chyba ktoś <tu> jeszcze gospodaruje.

Stok narciarski
I to wszystko tuż przy samym centrum ponad półmilionowego miasta.

Widok na mały most
W 1999 roku upamiętniono <pobliską> tragedię, stawiając na cyplu na wysokości zachodniego przyczółka metalowy krzyż.