Plac 30-lecia Pabiedy

  1. Obelisk
  2. Poległym w WOW
  3. Wieczny ogień
  4. Dzieciom wojny
  5. Żołnierzom internacjonalistom
  6. Matka w żałobie
  7. Zegar
  8. 370-lecie Symbirska
  9. Widok na Wołgę
Obelisk
(…) na samym środku znajduje się dość wysoki obelisk o przekroju pięcioramiennej gwiazdy z taką że gwiazdą zatkniętą na czubku.

Poległym w WOW
„Żołnierzom 1941-1945”

Wieczny ogień
(…) z uwagi na mocno wiejący wiatr, płomień cały czas zmienia swoją pozycję, nie dając przy tym zbyt wiele ciepła.

Dzieciom wojny
(…) ich rodzice brali <w tym czasie> czynny udział w wojnie.

Żołnierzom internacjonalistom
<Miejscowym> „Żołnierzom internacjonalistom” (…) walczącym za „słuszną sprawę” w konfliktach międzynarodowych.

Matka w żałobie
(…) w sześciu kolumnach wypisanych jest sto kilkadziesiąt nazwisk uljanowców poległych w konflikcie na Północnym Kaukazie.

Zegar
(…) <kompozycja> (…) w kształcie zegara słonecznego.

370-lecie Symbirska
Z okazji 370-lecia założenia miasta.

Widok na Wołgę
(…) <stąd> przeważnie roztacza się bardzo ładny widok na płynącą w dole Wołgę.