Wokół Kremla

  1. Zielone ludziki
  2. Troicka basznia
  3. Nabrzeże Kremlowskie
  4. Sobór Chrystusa Zbawiciela
  5. Sobór Wasyla Błogosławionego
  6. GUM
  7. Plac Czerwony
  8. Monaster Znamieński
  9. Dom na Wybrzeżu Kotielniczeskim
Zielone ludziki
Można obejrzeć znajdujące się tu najbardziej znane zabytki, (…), a czasami natknąć się nawet na defiladę wojskową.

Troicka basznia
Poza wieżami warto przyjrzeć się jeszcze samym ścianom.

Nabrzeże Kremlowskie
Widziana stąd rzeka, ulica, chodniki, czerwone mury oraz stojące w korku samochody, układają się w dosyć przyjemny dla oka widok, (…)

Sobór Chrystusa Zbawiciela
(…) chram Chrystusa Zbawiciela (…) został odbudowany i oddany ponownie do użytku w 2000 roku.

Sobór Wasyla Błogosławionego
Kiedyś w tym miejscu znajdowała się drewniana cerkiew, wokół której wznoszono kolejne, upamiętniające zwycięstwa w większych bitwach z Tatarami.

GUM
Do czasu budowy wielkich centrów handlowych, GUM był największym domem towarowym w kraju.

Plac Czerwony
Dokładnie naprzeciw GUM, pod ścianą Kremla, znajdują się bratnie mogiły oraz groby imienne spoczywających tu zasłużonych obywateli.

Monaster Znamieński
Z góry najlepiej widać zespół świątyń ciągnących się wzdłuż północnej granicy parku biegnącej równolegle do ulicy (…).

Dom na Wybrzeżu Kotielniczeskim
(…) z (…) zawieszonej nad rzeką platformy widokowej można podziwiać znajdującą się niedaleko jedną z wysotek Stalina znaną też jako Dom na Nabrzeżu Kotielniczeskim.