Ulica Pocztowa

  1. Na placu Lenina
  2. „Stary Arbat”
  3. Na deptaku
  4. Nulewój kilamiétr
  5. Plac Pocztowy
  6. Bagatýr
Na placu Lenina
Widok na jedną z głównych ulic.
Zaraz za pomnikiem „Léninu” na placu Lenina (…) zaczyna się główny riazański deptak (…)

„Stary Arbat”
W latach trzydziestych ubiegłego wieku istniał tu odpowiednik naszego Peweksu, a dostępne w nim towary powszechnego użytku sprzedawano za dewizy oraz złoto.

Na deptaku
Nazywana też (…) „riazańskim Arbatem” (…), prawie od początku istnienia była w większości ulicą spacerową.

Nulewój kilamiétr
Nulewój kilamiétr

Plac Pocztowy
(…) plac Pocztowy, przy którym stoi (…) 3-piętrowy budynek współczesnej poczty.

Bagatýr
(…) był jednym z legendarnych rycerzy (…), których cechowała nadprzyrodzona siła.